Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Telemark Bilruter AS, og i våre kontrakter må alle leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Telemark Bilruter AS er et konsern som driver med transport av alle segmenter som stykkgods, partilast, container transport, renovasjon, slam/spyletenester og tilhørende verkstedtjenester i Norge. Hovedtyngden av aktiviteten skjer gjennom våre egeneide datterselskaper.

Telemark Bilruter AS ønsker å ta en ledende rolle i den store transformasjonen som bransjen er inne i, og å bidra til utviklingen av morgendagens løsninger innen ny teknologi. Selskapet har ca.290 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Seljord.

Telemark Bilruter og Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer).

Telemark Bilruter AS forsterker sin innsats på disse områdene. Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

Alle våre leverandørkontakter krever at leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede.

Våre kategoriteam jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på E-post:post@telemarkbil.no