Telemark Godslinjer AS er ei transportbedrift med hovudkontor i Seljord. Selskapet er beståande av omkring 50 tilsette og 35 lastebilar/vogntog.

Me driv innanlandstransport mellom aust- og vestlandet med trelast, stein, betongvarer, maskiner, stykkgods, partilast, kjølevarer m.m. Me har kranbilar som tek ulike oppdrag som for eksempel utkøyring av byggevarer og hyttemontasjar. Me har kontrakt på avfallsrenovasjon i Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje og Fyresdal kommunar, og kontraktar på slamrenovasjon i Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommunar. I tillegg tek me på oss renovasjonstenestar eller suge- og spyletenestar for næringsverksemder og private i desse og nærliggande kommunar.

Vi utfører det meste av tradisjonelle transporttjenester. Utforsk noen av våre tjenester nedenfor, og kontakt oss for en hyggelig prat om dine behov.

Våre tjenester

Kapelltrailere

Køyretøy for transport av trelast, stein, rundballer, betongvarer, pallegods og det meste av anna type gods.

Trallene har løftbart kapell som reduserer tidsforbruket på lasting og lossing.

Sidelemmane og golvet på trallene er også forsterka og godkjent for transport av lausmasser.

Thermovogntog

Køyretøy med aggregat for transport av stykkgods, fisk, matvarer og anna som krev temperaturregulert transport.

 

Bilane er også godt egna for transport av anna gods.

Suge- og spylebilar

Vi har suge- og spylebilar i ulike størrelsar og til ulike formål.

Vi har alt i frå 5 m3 vakuumvogn til traktor, til vogntog med 30 m3 kapasitet.

 

Nokre av bilane har 5’’ sugeslange på fjernstyrt kranarm, noko som gjer til at for eksempel fettavskillere og sandfang tømmast effektivt.

 

Den største spylebilen har ein kapasitets på 500 liter i minuttet ved bruk av 1 ¼’’ spyleslange.  

Den største spylebilen har ein kapasitets på 500 liter i minuttet ved bruk av 1 ¼’’ spyleslange.

Avvatningsbilar

Vi har avvatningsbilar som brukast til å separere slam og vatn frå septiktankar.

Vi nyttar Masko-Zoll avvatningsteknologi, som er ein lukka mekanisk reinseprosess av kloakk der separasjonen av vatn og partikkelfase (slam) går føre seg ved hjelp av polymer, gravitasjon og svaberbevegelsar. Vatnet filtrerast gjennom filterplater og blir ført tilbake til same septiktank. Avvatning av slamavskillere er difor miljømessig betre enn tradisjonell septiktømming sidan 96-98 % av innhaldet i septiktanken er vatn. 

Komprimatorbilar

Vi har komprimatorbilar med to kammer for å kunne transportere to ulike avfallsfraksjoner på same tur.

Nokre av komprimatorbilane har også vinsj for tømming av liftcontainerar.

Desse bilane brukast hovudsakeleg til innsamling av avfall i kommunane Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Vinje for Renovest IKS.

Meir informasjon om for eksempel henteordningar finn du på www.renovest.no  

Liftbilar

Vi har liftbilar for transport av liftcontainerar.
 

Krokbilar

Vi har krokbilar for transport av krokcontainerar.

Vi har også ulike typar flak som gjer at krokbilane enkelt kan byggast om til å fungere som tankbil, liftbil, ordinær godsbil eller tippbil. 


 

Containerutleige

Vi har containerar til utleige.

Vi har størrelsar i frå 10 til 50 m3.

På containerane i størrelsesorden 40 til 50 m3 tilbyr vi full sideopning.

Vi har også fastmontert presenning som enkelt kan rullast ut for tørr lagring i containeren. 


 

Maskintransport

Vi har maskintrailere med bredding inntil 3 meter for transport av breie maskiner eller utstyr.

Desse trailerane kan også brukast til transport av tradisjonelt gods som gjer til at vi får utnytta reiskapen maksimalt.

Dei har også forsterka botn og sidelemmar for transport av lausmasser. 


 

Industrivegen 1
Seljord, NO 3840

Orgnr: 992 840 455

Phone: 95984900

Email: post@telemarkgodslinjer.no